Skip links

Firewall i mesazheve

Tek Infotelecom, ne jemi të specializuar në ofrimin e zgjidhjeve të SMS Firewall për Operatorët e Rrjetit Mobile (MNO) dhe Operatorët e Rrjetit Virtual Mobile (MVNO) në mbarë botën. Firewall-i ynë i avancuar i SMS-ve ofron mbrojtje gjithëpërfshirëse kundër postës së padëshiruar dhe mashtrimit, duke mbrojtur si MNO-të ashtu edhe klientët e tyre nga aktivitete të ndryshme keqdashëse.

Karakteristikat kryesore të Firewall të mesazheve:

Monetizimi A2P: Firewall-i ynë SMS përfshin veçori të avancuara për fitimin e parave A2P (Application-to-Person), duke i lejuar MNO-të të gjenerojnë me efikasitet të ardhura nga trafiku legjitim A2P duke ruajtur një mjedis të sigurt mesazhesh.

MBROJTJA E SPAM-it

Me mekanizmat tanë të fuqishme të filtrimit të postës së padëshiruar, ne zbulojmë dhe bllokojmë në mënyrë proaktive mesazhet e pakërkuara, duke siguruar që klientët të marrin vetëm komunikime SMS përkatëse dhe legjitime.

PARANDALIMI I MASHTRIMIT

Firewall-i ynë SMS është krijuar për të luftuar teknikat e shumta të mashtrimit, duke përfshirë ruterat gri, Wangiri (mashtrimet e thirrjeve të humbura), smishing (sms phishing) dhe aktivitete të tjera mashtruese. Duke zbatuar algoritme inteligjente dhe motorë të bazuar në rregulla, ne zbulojmë dhe parandalojmë në mënyrë efektive trafikun mashtrues të SMS-ve që të arrijë te përdoruesit fundorë.

PËRSHTATJA ME RREGULLAT E INDUSTRISË

Sistemet tona janë plotësisht në përputhje me dokumentet përkatëse rregullatore të industrisë, duke siguruar që MNO-të t'i përmbahen standardeve të nevojshme. Këto dokumente zakonisht përfshijnë rregullore ndërkombëtare si IR.70, IR.71 dhe IR.82 të GSMA, të cilat ofrojnë udhëzime për zbatimin e murit të zjarrit SMS dhe masat e sigurisë.

Duke bashkëpunuar me Infotelecom, MNO dhe MVNO mund të kenë përfitimet e mëposhtme:

SIGURIA E RRITUR

Mbroni rrjetin dhe klientët tuaj nga spam, mashtrimi dhe aktivitete të ndryshme keqdashëse, duke ruajtur integritetin e ekosistemit tuaj të mesazheve.

MUNDËSITË E MONETIZIMIT

Maksimizoni të ardhurat duke fituar para në mënyrë efikase nga trafiku legjitim A2P duke mbajtur një kontroll të rreptë mbi aktivitetet e paautorizuara të mesazheve.

ZBULIMI PROAKTIV I MASHTRIMIT

Përdorni algoritmet dhe motorët tanë të përparuar të bazuar në rregulla për të zbuluar dhe parandaluar aktivitetet mashtruese në kohë reale, duke mbrojtur rrjetin dhe pajtimtarët tuaj.

PAJTUESHMËRIA ME RREGULLAT

Siguroni pajtueshmërinë me rregulloret dhe udhëzimet e industrisë, duke demonstruar përkushtimin tuaj për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të besueshëm të mesazheve.

Zgjidhni Infotelecom si partnerin tuaj të besuar për zgjidhjet e SMS Firewall dhe na lejoni të fuqizojmë biznesin tuaj me mbrojtje të fuqishme kundër spamit dhe mashtrimit. Së bashku, ne mund të krijojmë një ekosistem të sigurt mesazhesh që ngjall besim, rrit kënaqësinë e klientit dhe forcon reputacionin tuaj në treg.