Skip links

Parandalimi i Mashtrimit me SMS

Sistemi ynë për parandalimin e mashtrimit me SMS është një zgjidhje moderne e krijuar për të mbrojtur rrjetet SMS nga aktivitetet mashtruese. Duke shfrytëzuar algoritme të avancuara dhe aftësi monitorimi në kohë reale, sistemi ynë ofron zbulim dhe parandalim proaktiv të trafikut mashtrues SMS.

Karakteristikat kryesore të sistemit tonë të parandalimit të mashtrimit SMS:

MONITORIMI NË KOHË REALE

Sistemi ynë monitoron vazhdimisht trafikun e SMS-ve në hyrje dhe në dalje, duke identifikuar në çast modele dhe sjellje të dyshimta që lidhen me aktivitete mashtruese.

ALGORITMET E ZBULIMIT TË MASHTRIMIT

Duke përdorur algoritme të sofistikuara, ne zbulojmë me saktësi lloje të ndryshme të mashtrimit me SMS, duke përfshirë spam, mashtrim, phishing dhe përpjekje të paautorizuara për akses.

BLLOKIM I MENJHERSHEM

Me zbulimin e trafikut mashtrues SMS, sistemi ynë ndërmerr veprime të menjëhershme për të bllokuar dhe parandaluar dërgimin e mesazheve mashtruese, duke mbrojtur rrjetin dhe pajtimtarët

ANALITIKA INTELIGJENTE

Fitoni njohuri të vlefshme për tendencat dhe modelet e mashtrimit përmes analitikës sonë gjithëpërfshirëse, duke ju mundësuar të qëndroni një hap përpara teknikave në zhvillim të mashtrimit

RREGULLA TË PERSONALIZUARA

Personalizojini rregullat dhe parametrat e sistemit në përputhje me kërkesat tuaja specifike, duke siguruar saktësi dhe efektivitet maksimal në parandalimin e mashtrimit.

LAJMËRIME NE KOHË REALE

Merr njoftime dhe sinjalizime të menjëhershme kur zbulohet një aktivitet i dyshimtë SMS, duke lejuar hetimin dhe zbutjen e menjëhershme.

Me sistemin tonë të parandalimit të mashtrimit SMS, operatorët e rrjetit celular (MNO dhe MVNO) mund:

RUAJTJA E TË ARDHURAVE

Parandaloni humbjen e të ardhurave që rezulton nga mashtrimi me SMS duke bllokuar në mënyrë proaktive trafikun mashtrues të SMS dhe duke mbrojtur shërbimet e ligjshme të mesazheve.

MBROJTJE E BESIMINT TË TË ABONUARVE

Ruani besimin e abonentëve tuaj duke garantuar sigurinë dhe integritetin e rrjetit SMS, duke i mbrojtur ata nga humbjet e mundshme financiare dhe shkeljet e sigurisë

RRITJE E REPUTACIONIT TË RRJETIVE

Krijoni një reputacion për ofrimin e një mjedisi të sigurt mesazhesh, duke përforcuar pozicionin tuaj si një MNO i besueshëm dhe i besueshëm në industri.

MINIMIZIM I RREZIQEVE

Minimizoni rreziqet që lidhen me aktivitetet mashtruese, duke ruajtur infrastrukturën e rrjetit tuaj dhe informacionin e ndjeshëm të pajtimtarëve tuaj.

Zgjidhni sistemin tonë të parandalimit të mashtrimit me SMS për të siguruar rrjetin tuaj SMS kundër aktiviteteve mashtruese dhe për të siguruar besimin e abonentëve tuaj. Me teknologjinë tonë të avancuar dhe qasjen proaktive, ju mund të luftoni në mënyrë efektive mashtrimin me SMS dhe të ruani integritetin e ekosistemit tuaj të mesazheve.