Skip links

Terms

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit

INFO-Telecom ka botuar në faqen e saj zyrtare të Internetit Informacionin mbi Treguesit e Cilësisë se Shërbimit, në përputhje me Rregulloren Nr. 16, date 16.04.2010 per Treguesit e Cilësisë se Shërbimit miratuar me Vendimin Nr.1256, datë 16.04.2010 të Këshillit Drejtues të AKEP.

Formulare 08 QoS 6 muj I 2022

Formulare 07 QoS 6 muj I 2022

Formulare 08 QoS 6 muj II 2021

Formulare 07 QoS 6 muj II 2021

Formulare 08 QoS 6 muj I 2021

Formulare 07 QoS 6 muj I 2021

Formulare 07 QoS 6 muj II 2020

Formulare 08 QoS 6 mujori II 2020

Formulare 07 QoS – 6 muj 1 2020

Formulare 08 QoS – 6 muj 1 2020

Formulare_08_QoS_ 6_muj_II_2019

Formulare_07_QoS_ 6_muj_II_2019

Formular 07 6 muj 2019

Formular 08 6 muj 2019

Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Telefoni 6 mujori II re 2023

Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Internet 6 mujori II re 2023

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i II 2018

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i II 2018

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Pare 2018

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Dyte 2017

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Pare 2017

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Dyte 2016

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Pare 2016

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Dyte 2015

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Pare 2015

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Dyte 2014

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Pare 2014

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Pare 2013

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Dyte 2013

Treguesit e Cilësisë se Shërbimit – 6 Mujori i Parë 2012

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit – 6 Mujori i Dytë 2012

COMPANY NEWS