Skip links

Product for MNO sq

Firewall i mesazheve

Firewall i mesazheve

Firewall Zanor

Firewall Zanor

Firewall i Rrjetit MNO

Firewall i Rrjetit MNO

Parandalimi i Mashtrimit me SMS

Parandalimi i Mashtrimit me SMS

Sistemi i parandalimit të mashtrimit me zë

Sistemi i parandalimit të mashtrimit me zë

Platforma e shitjes me shumicë të zërit dhe mesazheve

Platforma e shitjes me shumicë të zërit dhe mesazheve

CPaaS

CPaaS

VAS SMS / Terminimi i Zërit

VAS SMS / Terminimi i Zërit

Shërbimi i sinjalizimit SS7

Shërbimi i sinjalizimit SS7

Firewall i Mesazhimit të Transferuar​

Firewall i Mesazhimit të Transferuar​

Firewall i Sinjalizimit SMS

Firewall i Sinjalizimit SMS