PRODUKTE DHE SHERBIME
Cmimet per produktet dhe sherbimet tona vendosen ne menyre qe te ndihmojne ne permbushjen e asaj cfare
ne jemi te perkushtuar. Ne perkushtohemi per te barazuar aksesin dhe dinamizmin e konkurueshmerise se klientit me nevojshmerine per te patur strukturen e duhur te burimeve,
te cilat jane te domosdoshme per te mbajtur konkurueshmerine e sherbimeve tona si edhe te garantojne qendrueshmerine ne treg.

SHERBIMET TONA

Sherbimet tona jane te permbledhura me nje oferte nga A ne Z e cila mundeson cmimet dhe cilesine me konkuruese ne tregun global.
Cilesi dhe siguri në identifikimin e perdoruesit (CLI) nepermjet monitorimit te zgjeruar 24/7 dhe fleksibilitet ne gjithe proceset tona, si rrjedhoje e zgjidhjeve te avancuara teknike, te cilat jane gjithnje sa me bashkekohore.
Gjithe ekipet komerciale, teknike dhe financiare jane te fokusuara duke livruar sa me shpejte dhe me etike te larte ndaj partnereve tane, duke mbajtur nje komunikim te qarte dhe sa me te hapur, i cili eshte vertetuar te jete efektiv dhe parapergatitor.

TELEFONI PREMIUM, SHITJE ME SHUMICE
Terminim thirrjesh drejt destinacioneve nderkombetare
 • Zgjidhje nga A-Z
 • Cmime dhe cilesia sipas nevojave te klientit
 • Terminim direkt global
 • CLI (Identifikim I thirresit) dhe Faksi te garantuar
 • Sherbim transparent
 • Sherbim i monitoruar 24/7
 • Zgjidhje problematike ne me pak se 1 ore
 • Menaxher personal
TELEFONI PREMIUM A-Z
Terminim thirrjesh A-Z per nje zgjidhje sa me te plote
 • Zgjidhje nga A-Z
 • Cmime dhe cilesia sipas nevojave te klientit,
 • Terminim direkt global
 • CLI (Identifikim I thirresit) dhe Faksi te garantuar
 • Sherbim transparent
 • Sherbim i monitoruar 24/7
 • Zgjidhje problematike ne me pak se 1 ore
 • Menaxher personal


TELEFONI PREMIUM SHITJE ME PAKICE
Terminim thirrjesh per qender te dhenash (Datacenter)
 • CLI (Identifikim I thirresit) dhe Faksi te garantuar,
 • Sherbim i monitoruar 24/7
 • Zgjidhje problematike ne me pak se 15 minuta
 • Sherbim fleksibel sipas nevojave te klientit
 • Menaxher personal
TELEFONI PREMIUM BARTJE NUMRI
Terminim thirrjesh drejt Operatoreve Kombetare me kerkim (lookup) te numrit te bartur
 • Baze te dhenash qe perditesohet cdo muaj per bartjen e numrave
 • CLI (Identifikim I thirresit) dhe Faksi te garantuar
 • Sherbim i monitoruar 24/7
 • Konsulence teknike