Skip links

MUNDËSI PUNËSIMI

Gjonaj Group Holdings, në emër të GreenNat, një prej kompanive të grupit, është në kërkim të një Inxhinieri/eje Ndërtimi në Zbatim në Ballsh, Fier.

Më poshtë gjendet përshkrimi për pozicionin vakant:

 

Pozicioni: Inxhinier Ndërtimi në Zbatim👨‍🔧

Vendndodhja: Ballsh, Fier 📌

Detyrat Kryesore:

✅ Ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit;

✅ Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko ligjor në objekt, si proces-verbale, libreza masash, akte piketimi e kontrolli etj;

✅ Zgjidhjen e detajeve teknike në përputhje me projektin e zbatimit;

✅ Zbatimin me rigorozitet të kontratave të sipëmarrjes;

✅ Përgatit raportet periodike në lidhje me ecurinë e projekteve;

✅ Përcakton nevojat për staf teknik, organizon punën dhe miraton detyrat për stafin në varësi direkte të tij;

✅ Organizimin dhe koordinimin me stafin në varësi për punime në kantier;

✅ Aprovimin dhe kontrollin e materialeve që implementohen në kantier;

✅ Hartimin e preventit dhe situacioneve mujore dhe ato lidhur me proceset e realizuara.

Kualifikimet:

✅ Të zotërojë diplomë universitare në Inxhineri ndërtimi;

✅ Minimumi 5 vite eksperiencë;

✅ Aftësi shumë të mira menaxheriale;

✅ Aftësi për të prezantuar në mënyrë sa më efikase problematikat, komunikim të shkëlqyer me gojë dhe me shkrim, përgatitje raportesh etj.

✅ I aftë të drejtojë dhe të motivojë stafin;

✅ Të ketë iniciativë dhe fleksibilitet lidhur me orarin e punës;

✅ Njohuri shumë të mira në Autocad dhe paketen Office;

✅ Njohuri të mira në gjuhën Angleze.

 

Paga: 100,000 leke të reja neto

 

Të gjithë kandidatët e interesuar të na kontaktojnë në [email protected] ose +355 68 401 6349.